นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดต!

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ถูกปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2019 เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเพื่อให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมอบรายละเอียดความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Yeelight

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีที่บริษัท Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. และบริษัทในเครือภายในบริษัท Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ("Yeelight", "เรา", "ของเรา" or "เรา") รวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดการ และปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้เรา เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ที่ www.yeelight.com ผลิตภัณฑ์และบริการของ Yeelight ที่เรานำเสนอ หากเราขอให้คุณมอบข้อมูลบางประการที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Yeelight ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเราเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกออกแบบโดยคำนึงถึงคุณ และคุณควรมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าท้ายที่สุดแล้ว คุณยังสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตามที่คุณมอบให้กับ Yeelight ได้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะระบุได้จากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว หรือระบุได้จากการรวมเข้ากันกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Yeelight สามารถเข้าถึงได้ของบุคคลนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่คุณมอบแก่เราหรืออัปโหลด ข้อมูลอุปกรณ์ เป็นต้น

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Yeelight จะถือว่าคุณได้อ่าน รับทราบ และยอมรับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราอาจดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงตัวบทกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปในสหภาพยุโรป) เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนการจัดการประมวลผลข้อมูลใดๆ (เช่น การตัดสินใจของบุคคลโดยอัตโนมัติ) ของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เราให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคุณอีกด้วย เราให้คำมั่นอย่างเสมอภาคกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนของเราทั้งหมดปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเราทุกคน หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเรา ตามที่ได้สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราได้ที่ dpo@yeelight.com เพื่อชี้แจงข้อกังวลเฉพาะเจาะจงของคุณ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงข้อกังวลของคุณโดยตรง

ข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกรวบรวม และเราจะใช้มันอย่างไร?

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

เพื่อการรับบริการจากเราสำหรับคุณ เราจะขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการเหล่านั้นแก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณได้

เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังที่ได้ระบุไว้จำเพาะอย่างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ก็ตาม)

 1. ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราหรือที่คุณอัปโหลด: เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการหรือทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่อีเมล บัญชี Mi
 2. ข้อมูลอุปกรณ์: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ชื่ออุปกรณ์ รุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ IP และเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
 3. ข้อมูลอื่นๆ: เราอาจรวบรวมข้อมูลสำหรับฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าในห้อง การตั้งค่าตารางเวลา การปิดใช้งานล่าช้ากว่าปกติ ไฟกลางคืน การปิดไฟอัตโนมัติบนแผงแบบสัมผัส การตั้งค่าไฟแบบกำหนดเอง การตั้งค่าไฟที่ชื่นชอบ คำติชม การแจ้งปัญหา ฯลฯ

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อการให้บริการ และ/หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่คุณ และการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของเรา ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณให้การยินยอม ณ ที่นี้ว่าเราสามารถดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือของเรา และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. มอบ ดำเนินการ รักษา ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของเราให้กับคุณ รวมถึงการบริการหลังการขายและบริการช่วยเหลือลูกค้า และสำหรับบริการบนอุปกรณ์ของคุณหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา
 2. สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ บริการ หรือการสอบถามทั่วไปของคุณ เช่น รายการอัปเดต ข้อสอบถามทั่วไปของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา และการแจ้งต่างๆ
 3. วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลทางสถิติด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น
 4. การเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณ
 5. จัดเก็บและรักษาข้อมูลของคุณสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา
 6. การให้บริการในพื้นที่โดยต้องสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 7. การแสดงข้อมูลบัญชี Mi ของคุณ แสดงข้อมูลบัญชี Mi ของคุณในศูนย์ผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ โดยจะแสดงชื่อเล่นและรหัสบัญชี Mi ของผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับมาจาก อินเทอร์เฟส OAuth ของบัญชี Mi
 8. การจัดให้บริการด้านฟังก์ชั่นหรือบริการที่มากับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ เช่น ตารางเวลา การปิดใช้งานล่าช้ากว่าปกติ ไฟกลางคืน การตั้งค่าแผงควบคุมแบบสัมผัส การตั้งค่าไฟแบบกำหนดเอง การตั้งค่าไฟที่ชื่นชอบ คำติชม การแจ้งปัญหา ฯลฯ

การตลาดทางตรง

เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลและเลขบัญชีผู้ใช้ Mi ของคุณ เพื่อจัดหาเอกสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท Yeelight และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราที่ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครือข่าย แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคลาวด์ให้แก่คุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่เราได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว หรือการมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าไม่มีการขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลเท่านั้น ซึ่งอาจต้องได้รับความยินยอมแยกต่างหาก คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช้ข้อเสนอของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางอีเมลบางประเภทอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกได้โดยทำตามลิงก์ยกเลิกการรับสมัครที่ด้านล่างสุดของการสื่อสารแต่ละรายการ หรือโดยส่งอีเมลมาหาเราที่ privacy@yeelight.com เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการทำตลาดทางตรง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ (เมื่อดู WWW.YEELIGHT.COM เท่านั้น)

 1. ข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกรวบรวม และเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร? เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ แท็ก และสคริปต์ ถูกใช้โดย Yeelight และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการเว็บไซต์ การติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วไปบนเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา เราอาจได้รับรายงานตามการใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้โดยบริษัทเหล่านี้เฉพาะราย เช่นเดียวกับพื้นฐานรวม
 2. ไฟล์บันทึก: ตามที่เป็นจริงสำหรับเว็บไซด์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในแฟ้มลงบันทึกเข้าออก ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิก เราจะไม่ลิงก์ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัตินี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 3. การวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่: ภายในบางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา เราจะใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้งานโดยรวม ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และส่วนที่เกิดเหตุขัดข้องภายในแอปพลิเคชัน เราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งในแอปพลิเคชันมือถือ

เราแชร์ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก (ตามที่ระบุด้านล่าง) ในบางโอกาส เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ภายนอกบริษัท และบริษัทในเครือตามที่ระบุไว้ในส่วนด้านล่างนี้ ในแต่ละกรณีที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า Yeelight จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น การยินยอมของคุณต่อ Yeelight จะมีผลร่วมกับการดำเนินการย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรรับทราบว่า เมื่อ Yeelight แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทอื่นภายใต้กรณีใดๆ ก็ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้ Yeelight จะทำสัญญาที่ระบุให้บริษัทอื่นอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติและข้อผูกมัดที่เป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นที่บังคับใช้ Yeelight จะทำสัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทอื่นบริษัทใดก็ตามปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่ปรับใช้กับบริษัทเหล่านั้นในขอบเขตอำนาจศาลในท้องถิ่นของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเราและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

เพื่อให้สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นเพื่อให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มอบให้คุณอย่างเต็มที่ ในบางครั้งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Yeelight หรือ ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องของเรา ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับส่งจดหมาย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า บริษัทโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาดของเรา และตัวแทนของ Yeelight ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Yeelight หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนอย่างน้อยหนึ่งประการ หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราที่ privacy@yeelight.com

การแบ่งปันกับบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศทางธุรกิจของเรา

Xiaomi ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นมากมาย ซึ่งรวมกันเป็น ระบบนิเวศของ Mi บริษัทใน ระบบนิเวศของ Mi เป็นองค์กรอิสระภายใต้การลงทุนและขยายกิจการโดย Xiaomi และมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตัวเอง Yeelight อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ Xiaomi หรืระบบนิเวศของ Mi ทราบเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากระบบนิเวศของ Mi ให้แก่คุณ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างเหล่านี้จะยังคงอยู่ในภายใต้เครื่องหมายการค้า Xiaomi / Mijia / Mitu ขณะที่ส่วนอื่นอาจใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของเราเอง Yeelight จะใช้มาตรการด้านองค์กรและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างกระบวนการแชร์ข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หาก Yeelight มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของสินทรัพย์ของเรา คุณจะได้รับการแจ้งผ่านอีเมลและ/หรือการแจ้งที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และทางเลือกที่คุณอาจมีสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Yeelight จะพยายามกำกับผู้รับโอนให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกรวบรวมไว้

การแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น

Yeelight อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับการร้องขอภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณ

ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องให้การยินยอม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลและสถิติที่ไม่ระบุตัวตนในรูปแบบผลรวมกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นกับผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา อาจแบ่งปันแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้บริการโดยทั่วไปของเรา เช่น จำนวนลูกค้าในกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือทำธุรกรรมบางอย่าง

เพื่อความชัดเจน Yeelight อาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการยินยอม ในกรณีที่สามารถทำได้ตามที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจน การเปิดเผยดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์ของเรา ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของคุณและบุคคลอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการสืบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การป้องกันความปลอดภัย

มาตรการความปลอดภัยของ Yeelight

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราได้จัดวางวิธีการที่เหมาะสมทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Yeelight ของคุณและบนเว็บไซต์ Yeelight เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึง บัญชี Mi คุณสามารถเลือกใช้กระบวนการตรวจสอบสองชั้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Yeelight ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการเข้ารหัสโดยใช้ Secure Sockets Layer ("SSL") และอัลกอริทึมอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีในที่ที่ได้รับการควบคุม เราแยกประเภทข้อมูลของคุณตามความสำคัญและความอ่อนไหว และทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับความปลอดภัยที่สูงที่สุด เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณล้วนแต่อยู่ภายใต้สัญญาข้อผูกมัดการรักษาความลับที่เคร่งครัด และอาจได้รับการลงโทษหรือยุติการว่าจ้างหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดดังกล่าวได้ เรามีการควบคุมการเข้าถึงแบบพิเศษสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ด้วยเช่นกัน โดยสรุปแล้ว เราจะตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามคุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยเสมอไป และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่ถูกส่งมาจากคุณ หรือถูกส่งไปให้คุณทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

 1. คุณสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นเว้นแต่บุคคลนั้นจะได้รับมอบอำนาจจากคุณอย่างถูกต้อง เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี Mi บนเว็บไซต์ Yeelight โดยเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นหรือใช้เทอร์มินัลอินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรลงชื่อออกทุกครั้งที่จบเซสชัน
 2. Yeelight ไม่อาจรับผิดชอบต่อความพลาดพลั้งในการรักษาความปลอดภัยที่มีสาเหตุการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่ 3 เนื่องจากความล้มเหลวของคุณเองในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ แม้ได้ชี้แจงมาข้างต้นแล้ว คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยฝีมือของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่นหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ
 3. ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

OPT-OUT (มุ่งหน้าสู่การจำกัดการประมวลผล)

คุณมีสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณได้ ในกรณีที่คุณยินยอมให้ Yeelight ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถถอนตัวจากการยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อและยกเลิกการดำเนินการอื่นๆ โดยการติดต่อ Yeelight เพื่อที่เราจะให้บริการแก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณได้ แม้ว่าคุณจะยกเลิกก็ตาม เรายังคงสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์ และ/หรือข้อมูลของเราจากโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา

การสื่อสารทางอีเมลและโทรศัพท์

หากคุณได้รับอีเมลที่ไม่ต้องการจากเรา คุณสามารถใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลนี้ หรือส่งอีเมลมาที่เราเพื่อขอยกเลิกการรับอีเมลในอนาคต เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับแล้ว โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับรายการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ เราอาจส่งข่าวสารบางอย่างที่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ Yeelight และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และคุณจะไม่สามารถยกเลิกข่าวสารเหล่านั้นได้ (เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา)

“Do Not Track”

Do Not Track (“DNT”) เป็นการตั้งค่าส่วนบุคคลที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์บางประเภทได้ DNT เป็นวิธีการหนึ่งของผู้ใช้ในการแจ้งให้เว็บไซต์และบริการทราบว่าพวกเขาไม่ต้องการข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจที่เก็บรวบรวมมาโดยตลอดจากทั่วทั้งเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ตอบสนองหรือยอมรับสัญญาณ DNT หรือกลไกที่คล้ายคลึงกันที่ส่งมาจากเว็บเบราว์เซอร์

นโยบายการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเอาไว้นานตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดหรือหรือบังคับใช้ เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถูกเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทันที ถ้ามีเหตุมีผลสมควรที่จะสันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวมไม่จำเป็นต้องใช้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หากการดำเนินการต่อไปมีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อมูลนี้อาจได้รับการเก็บรักษาโดย Yeelight ต่อไป แม้ว่าการดำเนินการต่อไปจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมก็ตาม

ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดจะถูกลบเมื่อคุณทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถทำตามคู่มือของเราบนเว็บไซต์ทางการของเราได้: http://www.yeelight.com/faq/app/reset/

index.php?lang=en_US โปรดระวัง การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานไม่สามารถยกเลิกได้ ฉะนั้น คุณจึงต้องมั่นใจว่าคุณไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป

การเข้าถึงฟีเจอร์อื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

แอปพลิเคชันของเราอาจต้องการสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น สถานะเครือข่าย Wi-Fi ข้อมูลนี้ใช้เพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชันทำงานบนอุปกรณ์ของคุณและช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันได้ คุณอาจเพิกถอนสิทธิ์ต่างๆ ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยปิดสิทธิ์เหล่านี้ในระดับอุปกรณ์ หรือติดต่อเราได้ที่ privacy@yeelight.com

คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้!

การตั้งค่าการควบคุม

Yeelight ตระหนักดีว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น เราจึงเสนอตัวอย่างของวิธีการที่ Yeelight จัดเตรียมไว้ให้คุณเลือกใช้ในการจำกัดการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผยหรือการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ:

 1. เข้าสู่ระบบและออกจากบัญชี Mi

หากคุณได้ตกลงกับเราแล้วก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน คุณอาจเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อโดยเขียนหรือส่งอีเมลมาหาเราที่ privacy@yeelight.com

การเข้าถึง การอัปเดต การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระบบจะขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อรองรับคำร้องขอที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการต่อเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 2. สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยเรา จะถูกส่งมอบให้คุณตามคำรอ้งขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำร้องขอเพิ่มเติมใดๆ ของข้อมูลเดียวกัน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรตามค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายที่บังคับใช้
 3. หากคุณต้องการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ หรือหากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดๆ ของคุณที่เรามีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเขียนหรือส่งอีเมลถึงเราโดยเร็วที่สุดตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง อีเมล: privacy@yeelight.com

แม้ว่า Yeelight ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่บุคคลต่าง ๆ แต่อาจมีกรณีที่ Yeelight ไม่สามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงได้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่ข้อมูลมีเอกสิทธิ์ตามกฎหมาย จะละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น กรณีที่ภาระหรือค่าใช้จ่ายในการมอบสิทธิ์เข้าถึงสูงเกินควรกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลในกรณีที่เป็นประเด็นคำถามนั้น หรือกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ หาก Yeelight พิจารณาว่าการเข้าถึงควรมีข้อจำกัดในบางกรณีใด ๆ เราจะแจ้งคำอธิบายแก่คุณว่า เหตุใดจึงมีการตัดสินเช่นนั้น และให้ข้อมูลสำหรับติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมต่อไป เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ Yeelight จะใช้ขั้นตอนในเชิงพาณิชย์ตามสมควรเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงหรือการกระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data

 1. หากคุณเป็นผู้ใช้ในสหภาพยุโรปภายใต้ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำขอลบของคุณและทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการด้านเทคนิคหากเหตุผลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ GDPR
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ในสหภาพยุโรปภายใต้ GDPR คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำขอจำกัดคุณ หากเหตุผลนั้นสอดคล้องกับ GDPR เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่บังคับใช้ใน GDPR และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการจำกัดการประมวลผลข้อมูลจะถูกยกเลิก
 3. หากคุณเป็นผู้ใช้งานในสหภาพยุโรปที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูล ที่จะสร้างผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือมีผลกระทบที่คล้ายคลึงกันอย่างมากต่อคุณ
 4. หากคุณเป็นผู้ใช้งานในสหภาพยุโรปที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างซึ่งใช้กันโดยปกติ และส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมข้อมูลอื่น

การเพิกถอนความยินยอม

 1. หากก่อนหน้านี้คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจเพิกถอนการยินยอมของคุณสำหรับ การรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการครอบครองหรือการควบคุมของเราได้โดยการส่งคำร้องขอ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ด้วยแอปพลิเคชัน Yeelight เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมจากเวลาที่มีการร้องขอ และหลังจากนั้นจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำขอของคุณ
 2. โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมของคุณอาจทำให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายบางอย่าง การเพิกถอนดังกล่าวอาจหมายถึงว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Yeelight ได้ โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนการยินยอมของคุณที่ให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ

ในขอบเขตที่ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตอำนาจศาลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอยู่ในธุรกิจการสื่อสาร สื่อสังคม เทคโนโลยี และระบบคลาวด์) หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 เราจะทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยการวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสม คุณจะมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เหมาะสมที่ปฏิบัติโดย Yeelight สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Yeelight อาจใช้สถานที่ในต่างประเทศที่ดำเนินการและควบคุมโดย Yeelight เพื่อดำเนินการหรือสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ปัจจุบัน Yeelight มีศูนย์บริการข้อมูลในปักกิ่ง สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เยอรมนี อินเดีย และสิงคโปร์ เขตอำนาจศาลในต่างประเทศเหล่านี้ อาจมีหรืออาจไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงกับที่อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลในท้องถิ่นของคุณ เราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในสำนักงานของเราในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นใดๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อื่น ๆ

ผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ได้ถูกออกแบบสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และ Yeelight ไม่รวบรวมข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่าที่กล่าวถึงข้างต้น คุณต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ Yeelight ขอแนะนำให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำแก่บุตรหลานของตนว่า อย่าเปิดเผยชื่อสกุลจริง ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองขณะใช้อินเตอร์เนต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองโดยเด็ดขาด

Yeelight ไม่แสวงหาหรือมุ่งหมายที่จะแสวงหาในการรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากผู้เยาว์ หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีเหตุผลให้เชื่อว่าผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Yeelight โดยปราศจากการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกลบออกแล้ว และยกเลิกการสมัครสมาชิกของผู้เยาว์จากบริการใดก็ตามที่ใช้ได้ของ Yeelight

ลำดับความสำคัญ

หากคุณยอมรับข้อตกลงซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ของเราแล้ว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดถือข้อตกลงผู้ใช้เป็นสำคัญ

การอัปเดตสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ และอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนโยบายความเป็นตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล (ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือโพสต์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนเว็บไซต์ของ Yeelight ทั้งหมดหรือผ่านซอฟต์แวร์ของเรา เพื่อที่คุณจะได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่มีการแจ้งหรือปรากฏบนเว็บไซต์ เราขอให้คุณทำการตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องของคุณบนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณตั้งแต่แรกเริ่ม เราจะพยายามมอบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใหม่นั้น และให้โอกาสคุณยกเลิก ในกรณีการยินยอมของคุณให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อีกนัยหนึ่งคือถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือสัญญา บริษัท Yeelight จะพยายามปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญานั้น

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียร้องขอและขอรับรายชื่อบุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงในปีปฏิทินปีก่อน รวมทั้งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยแก่บุคคลเหล่านั้นได้ปีละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฉันจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของบุคคลที่ 3 หรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของ Yeelight อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วย เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว พวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่นเดียวกับที่คุณได้ใช้เวลาในการอ่านนโยบายของเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบ และไม่สามารถควบคุมวิธีที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเก็บรวบรวมจากคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากบริการของเรา

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่นำมาใช้เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้:

 1. โดยการใช้ Google Assistant หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ Google คุณยอมรับว่า: https://policies.google.com/privacy
 2. โดยการใช้ Amazon Alexa หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ Amazon คุณยอมรับว่า:https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010
 3. โดยการใช้ Apple HomeKit หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ Apple คุณยอมรับว่า:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

สื่อสังคม (ฟีเจอร์) และวิดเจ็ต

เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์สื่อสังคม อย่างเช่น ปุ่มถูกใจของ Facebook และวิดเจ็ต อย่างเช่น ปุ่มแชร์ หรือโปรแกรมโต้ตอบเล็กๆ ที่ทำงานอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ฟีเจอร์เหล่านี้อาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ หน้าที่คุณเยี่ยมชมบนไซต์ของเรา และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อเปิดใช้งานให้ฟีเจอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ฟีเจอร์สื่อสังคมและวิดเจ็ตอาจโฮสต์โดยบริษัทอื่นหรือโฮสต์โดยตรงบนเว็บไซต์ของเราก็ได้ การโต้ตอบระหว่างคุณกับฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกบังคับใช้โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการฟีเจอร์ดังกล่าว

ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณอาจเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเราได้ด้วยบริการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว อย่างเช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจศาลของคุณ บริการเหล่านี้จะรับรองความถูกต้องตัวตนของคุณ มอบตัวเลือกสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ (อย่างเช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) ให้คุณเลือกที่จะแชร์กับเรา และป้อนข้อมูลลงในฟอร์มลงทะเบียนของเราล่วงหน้า บริการอย่าง Facebook Connect จะมอบตัวเลือกในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแชร์กับบุคคลอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ

การชดเชย/การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@yeelight.com เราจะจัดการกับข้อกังวลของคุณและพยายามแก้ไขปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวอย่างทันท่วงที

แนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ GDPR

หากคุณเป็นผู้ใช้ในสหภาพยุโรปภายใต้ GDPR บริษัท Yeelight จะมอบแนวปฏิบัติที่เป็นระบบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนอย่างลึกซึ้ง กระบวนการจัดการ และระบบข้อมูล โดยการใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของ GDPR (1) Yeelight ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล (DPO) รับผิดชอบการป้องกันข้อมูล และติดต่อ DPO ได้ที่ dpo@yeelight.com; (2) Yeelight แต่งตั้งตัวแทนในยุโรป และติดต่อตัวแทนได้ที่ representative@yeelight.com; (3) ขั้นตอนในการดำเนินการ เช่น การประเมินผลกระทบจากการป้องกันข้อมูล (DPIA)

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Yeelight กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยอ้างถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว":

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, ประเทศจีน

อีเมล: privacy@yeelight.com

ขอขอบคุณที่สละเวลาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!